Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.