Risico-inventarisatie en -evaluatie

4i-LEAN vastgoedonderhoud is en voelt zich verplicht om een arbobeleid te hebben en beschouwt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor als basis.

Wat is een RI&E?
In de RI&E zijn alle arbeidsrisico’s binnen ons bedrijf in kaart gebracht. Tevens is er een plan van aanpak gemaakt voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor ons bedrijf, onze medewerker(s) en ingehuurde krachten. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Bewijs van deelname OHNL John van der Waard - Risicoinventarisat