Schilderswerkzaamheden

4i-LEAN garandeert dat:
* Gebreken in het werk na oplevering gedurende twee jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij kan worden aangetoond dat het gebrek geen verband houdt met het werk (bv. achterstallig onderhoud of bouwkundige oorzaken).
* Het uitgevoerde buitenschilderwerk voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden en dat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven.
* Het uitgevoerde binnenschilderwerk voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven.
* Uitsluiting garantie: Indien wij op uw verzoek over onregelmatigheden (zoals houtrot, kapotte glaslatten, etc.) heen dienen te schilderen dan vervalt de garantie op het specifieke object.

Behangen

4i-LEAN garandeert dat:
* Het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Stukadoorswerk Binnen

4i-LEAN garandeert dat:
* Het aangebrachte stukadoorswerk op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van de ondergrond. De garantie wordt gegeven voor een duur van 2 jaar.