Uw partner in vastgoedonderhoud

Offerte aanvragen

Disclamer

De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld en uitsluitend bedoeld ter informatie. Eventuele links op deze site leiden mogelijk naar hulpbronnen die door Derden worden onderhouden en op wie 4i-LEAN geen invloed en controle kan uitoefenen.

4i-LEAN aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, niet voor haar eigen site(s), noch voor die beheerd door Derden.

4i-LEAN behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving en opgaaf van redenen de inhoud van haar eigen site(s) te verwijderen of te wijzigen.